روحانیت ، اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
توجه به حل مشکلات مردم و آرایش نظام اقتصادی برای مواجهه با جنگ اقتصادی ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
معیشت مردم محور اصلی قطعنامه خبرگان رهبری:

توجه به حل مشکلات مردم و آرایش نظام اقتصادی برای مواجهه با جنگ اقتصادی

قطعنامه مجلس خبرگان رهبری: مسئولان کشورتمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار بندند.مجلس خبرگان رهبری در این قطعنامه تاکید کرد: مسئولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمود‌های رهبر انقلاب تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.