روحانی موچکریم بایگانی – فراتحلیل نیوز
فقر به سفره اصفهانی ها رسید! ۰۵ آبان ۱۳۹۵
خواب پاییزی مسوولان به روایت آمار؟

فقر به سفره اصفهانی ها رسید!

مطالعه و بازخوانی میزان جرم در حاشیه های شهر و شیوه توزیع و فروش موادمخدر به همراه سوء استفاده ابزاری از مهاجرانی که به علت بی پولی برای یافتن کار به اصفهان پناهنده شده اند، می تواند نمایانگر بخشی از فقر مردم شهر باشد.