رودرو بایگانی – فراتحلیل نیوز
بهتر است از برجام خارج شویم، اروپا نتوانست جلوی امریکا بایستد/ هاشمی و خاتمی معتقد به تقلب در انتخابات نبودند/ قطعا با پذیرش FATF تحریم ها لغو نمی‌شود ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
وکیلی نماینده تهران در برنامه رو در رو:

بهتر است از برجام خارج شویم، اروپا نتوانست جلوی امریکا بایستد/ هاشمی و خاتمی معتقد به تقلب در انتخابات نبودند/ قطعا با پذیرش FATF تحریم ها لغو نمی‌شود

برخی فکر می کردند اروپا می تواند جلوی امریکا توازن اینجاد کند اما این تلقی غلط بود، شخصا معتقدم باید ایران از برجام خارج شود، هرچند در این باره باید تصمیم نهایی را شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کند.