روزی نامه بایگانی – فراتحلیل نیوز
شمارگان مطبوعات در ایران ۷۰۰ هزار نسخه/ دسترسی ۶۰ درصد مردم به نت ۰۸ دی ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد:

شمارگان مطبوعات در ایران ۷۰۰ هزار نسخه/ دسترسی ۶۰ درصد مردم به نت

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شمارگان مطبوعات شامل روزنامه تا فصلنامه‌ها در ایران به طور میانگین ۷۰۰ هزار نسخه در روز است.