روز معلم بایگانی – فراتحلیل نیوز
‌می‌خواهند با اجرای سند ۲۰۳۰ برای آمریکا و انگلیس، سرباز و رعیت درست کنند/ اگر وضع آموزش و پرورش مطلوب باشد، آینده‌ای که آرزو داریم محقق می‌شود/ بدون تعارف میگویم: معلم، پایه‌ریز تمدن نوین است ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
رهبرانقلاب در دیدار با معلمان

‌می‌خواهند با اجرای سند ۲۰۳۰ برای آمریکا و انگلیس، سرباز و رعیت درست کنند/ اگر وضع آموزش و پرورش مطلوب باشد، آینده‌ای که آرزو داریم محقق می‌شود/ بدون تعارف میگویم: معلم، پایه‌ریز تمدن نوین است

رهبرانقلاب فرمودند: آمریکا و صهیونیزم در همه ابعاد در حال برنامه ریزی و اقدام هستند البته این مختص دولت فعلی آمریکا نیست، قبلی ها هم همین کارها را با دستکش مخملین انجام می دادند اما کمکی که رئیس جمهور فعلی آمریکا به ما کرده این است که این دستکش را درآورده و همه آن چدن پنهان در زیر دستکش آمریکایی ها را می بینند.