روز کارگر بایگانی – فراتحلیل نیوز
امنیت شغلی کارگران با حمایت از کارفرمایان و رونق تولید 11 اردیبهشت 1398

امنیت شغلی کارگران با حمایت از کارفرمایان و رونق تولید

امام جمعه اصفهان با انتقاد از سود بالای بانکی، آن را یکی از موانع تحقق رونق تولید دانست و گفت: افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران و رضایتمندی آنان با حمایت از کارفرمایان و رونق تولید محقق می شود.

روز کارگر به سبک شورا 09 اردیبهشت 1398
طنز شورای شهرداری اصفهان -ایستگاه74

روز کارگر به سبک شورا

تعطیلات چقدر طووول کشید اووه! سیل اومد و خیلی ها را برد ! معین شدیم، دیپلمات سیل شدیم، تا زیردماغ رفتیم تو گل و حتی یک روایت هم هست که میگه هنوز زیر چانه مسوولان معین گلیه! در این حد وجدان سیلی داریم ما چی فکر کردین.