روش مدیریت رهبری بایگانی – فراتحلیل نیوز
وظیفه‌ رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟/ رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
واکاوی منطق رهبر انقلاب؛

وظیفه‌ رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟/ رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟

وظیفه‌ی رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند. اینجا وظیفه‌ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد.