روضه بایگانی – فراتحلیل نیوز
چگونه خدا ما را به‌ واسطۀ امام‌حسین(ع) اکرام کرده است؟  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آیت الله مهدوی پاسخ داد: 

چگونه خدا ما را به‌ واسطۀ امام‌حسین(ع) اکرام کرده است؟ 

عضو خبرگان رهبری گفت: اکرامی که خدا به‌واسطۀ شهادت امام حسین(ع) به ما کرده، شفاعت آن بزرگوار است که مکررا ما از خدای متعال تقاضا می‌کنیم که مشمول شفاعت حضرت بشویم