رویش بایگانی – فراتحلیل نیوز
نامه سرگشاده جامعه دانشگاهی دانشگاه اصفهان به مسئولین پیرامون هنجارشکنی ضدانقلاب در برنامه شب یلدای دانشگاه اصفهان ۰۶ دی ۱۳۹۷

نامه سرگشاده جامعه دانشگاهی دانشگاه اصفهان به مسئولین پیرامون هنجارشکنی ضدانقلاب در برنامه شب یلدای دانشگاه اصفهان

چرا افراد معلوم الحالی امروز برای رفع درد حزبی خود با احساسات پاک دانشجویان جوان ما بازی می کنند و فرمایشات رهبری را نقض آشکار می کنند و مسئولان دانشگاه بدون واکنش آن را می پذیرند و سعی در لاپوشانی و کتمان آن دارند؟