ریابکوف بایگانی – فراتحلیل نیوز
روسیه قادر به واکنش قوی به تحریم‌های شدیدتر آمریکاست 28 مهر 1395
ریابکوف:

روسیه قادر به واکنش قوی به تحریم‌های شدیدتر آمریکاست

معاون وزیر خارجه روسیه از آمادگی این کشور برای اتخاذ اقدامات نامتقارن و قدرتمند در برابر اعمال تحریم‌های شدیدتر آمریکا خبر داده است.