ریاضی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ریاضی مورد توجه ما متفاوت از ریاضیات اصیل است/ضرورت کوچک شدن دانشگاه‌ها و کاهش تعداد دانشجویان ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بررسی دلایل اُفت ریاضیات در ایران/

ریاضی مورد توجه ما متفاوت از ریاضیات اصیل است/ضرورت کوچک شدن دانشگاه‌ها و کاهش تعداد دانشجویان

عضو هیات علمی دانشگاه شریف، برداشت نادرست از هدف دوره کارشناسی ریاضی، توسعه بی‌رویه موسسات آموزش عالی، تبلیغات صداوسیما برای کلاس‌های کنکور، آیین‌نامه‌های ارتقای مرتبه استادان و «چرخه معیوب» آموزش عالی را از علل ایجاد بحران در ریاضیات دانست