ر وابط ایران و آمریکا بایگانی – فراتحلیل نیوز
ابزارهای مختلفی برای رصد امکان انتقال فناوری و مواد هسته‌ای به داخل ایران داریم 04 مهر 1395
مقام سابق آمریکایی:

ابزارهای مختلفی برای رصد امکان انتقال فناوری و مواد هسته‌ای به داخل ایران داریم

یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور ابزارهای مختلفی برای رصد امکان انتقال فناوری و مواد هسته‌ای از خارج به ایران در اختیار دارد.