زاکا بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا برخی اعضای دولت از جاسوسان دفاع می‌کنند؟ ۰۱ مهر ۱۳۹۷
راز چند حمایت عجیب؛

چرا برخی اعضای دولت از جاسوسان دفاع می‌کنند؟

بسیاری می پرسند که چرا وی مبادرت به ارسال فایل کامل مصاحبه برای رسانه‌ها کرد و بدنبال اثبات چه چیزی بود وقتی که نمی تواند حرفش درباره مخالفت دولت با بازداشت زاکا را اثبات کند مخصوصا آنجا که به صراحت می گوید این کارها «به هیچ وجه مورد تایید دولت نیست.»