زایمان زودرس بایگانی – فراتحلیل نیوز
استرس‌ و بی تحرکی از عوامل اصلی شیوع زایمان های زودرس است ۲۹ آبان ۱۳۹۷
رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان:

استرس‌ و بی تحرکی از عوامل اصلی شیوع زایمان های زودرس است

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان گفت: آلودگی هوا، تغذیه نامناسب، استرس و بی تحرکی از عوامل  اصلی شیوع زایمان های زودرس و تولد نوزادان نارس است.