زنجان بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات تخلف خودرویی ۲ نماینده مجلس ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

جزئیات تخلف خودرویی ۲ نماینده مجلس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه به مشکل اساسی در ساختار مدیریت دو شرکت خودروسازی اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکت‌ دولتی بودند باید دستگاه های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آنها نظارت می‌کردند.