زندان دستگرد بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیات دستگیری قاتلان مأمور ناجا ۲۰ آبان ۱۳۹۷
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مطرح کرد

جزئیات دستگیری قاتلان مأمور ناجا

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اشاره به جزئیات دستگیری افرادی که قصد فراری دادن ۲ متهم مواد مخدر را داشتند، گفت: افرادی که با همکاری این متهمان، به مخفی کردن ادله جرم و اموال سرقت رفته اقدام کرده بودند نیز دستگیر شدند.