زهرا کیانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دو مدال جام جهانی تالو به زهرا کیانی اختصاص یافت ۰۱ آذر ۱۳۹۵
ادامه درخشش بانوی ووشکار اصفهانی

دو مدال جام جهانی تالو به زهرا کیانی اختصاص یافت

زهرا کیانی در ادامه روند درخشش خود در مسابقات جام جهانی تالو نیز به دو مدال دست پیدا کرد.