زیبایی های طبیعت بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصاویری زیبا از بلندترین آبشار جهان در ونزوئلا ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

تصاویری زیبا از بلندترین آبشار جهان در ونزوئلا

آبشار انجل که در ونزوئلا قرار دارد، بلندترین آبشار جهان محسوب می‌شود.