زیبایی های طبیعت بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصاویری زیبا از بلندترین آبشار جهان در ونزوئلا 10 شهریور 1395

تصاویری زیبا از بلندترین آبشار جهان در ونزوئلا

آبشار انجل که در ونزوئلا قرار دارد، بلندترین آبشار جهان محسوب می‌شود.