ساختمان ریاست جمهوری بایگانی – فراتحلیل نیوز
یک روز در ساختمان پلاک ۶ پاستور با قصه‌هایی پر غصه/ اینجا هم برای «برجام» نامه می‌نویسند 29 شهریور 1395

یک روز در ساختمان پلاک ۶ پاستور با قصه‌هایی پر غصه/ اینجا هم برای «برجام» نامه می‌نویسند

ساختمان پلاک ۶ هر روز میزبان آدم‌هایی است که نه به خیال فتح الفتوح پاستور بلکه به قصد باز شدن گره‌ای از زندگی‌شان، با نامه‌ای به حوالی دفتر رئیس جمهور آمده‌اند.