ساداتی نژاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
سفیر انگلیس سریعا خاک ایران را ترک کند 22 دی 1398
ساداتی نژاد:

سفیر انگلیس سریعا خاک ایران را ترک کند

نماینده کاشان در مجلس با اشاره به حضور سفیر انگلیس در تجمع شب گذشته دانشگاه امیرکبیر گفت: از وزیر خارجه می خواهم به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کند تا این سفیر خاک ایران را سریعا ترک کند.