ساره بیات بایگانی – فراتحلیل نیوز
مدافعان حقوق حیوانات تا قبل از تبدیل شدن به پالتو! +عکس 08 آذر 1397

مدافعان حقوق حیوانات تا قبل از تبدیل شدن به پالتو! +عکس

چرا سرکارخانم ساره بیات که به صورت خاص همانند باقی سلبریتی‌ها خود حامی حقوق حیوانات خود را معرفی می‌کنند وقتی بحث پول و قرارداد به میان می‌آید حفظ حقوق حیوانات را نادیده می‌گیرند؟