سازمان آتش نشانی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دو خانه از منازل حادثه دیده در عاشق‌آباد تخلیه شدند / فرضیه‌ها نشان از جابجایی لایه‌های زمین دارد 04 آبان 1395
به دلیل وجود شکاف‌‌های متعدد

دو خانه از منازل حادثه دیده در عاشق‌آباد تخلیه شدند / فرضیه‌ها نشان از جابجایی لایه‌های زمین دارد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: دو ماه گذشته ترک‌هایی در دو منزل مسکونی در عاشق‌آباد اصفهان دیده شده بود که در بررسی مأموران آتش‌نشانی از آن مشخص شد که ترک‌ها به شکاف تبدیل و از دو خانه به هفت خانه افزایش پیدا کرده است.