سازمان استاندارد بایگانی – فراتحلیل نیوز
جهانگیری: قبول دارم رشد اقتصادی ۵.۴ درصد با جیب مردم سازگار نیست 26 مهر 1395

جهانگیری: قبول دارم رشد اقتصادی ۵.۴ درصد با جیب مردم سازگار نیست

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این را قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست، اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کرده اند که به این آسانی‌ها قابل جبران نیست.