سازمان انرژی اتمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
هشدار صالحی به غرب: در صورت بدقولی بازگشت به قبل بسیار متفاوت‌تر خواهد بود 09 مهر 1395

هشدار صالحی به غرب: در صورت بدقولی بازگشت به قبل بسیار متفاوت‌تر خواهد بود

رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در برنامه «دست‌خط» به پرسشهای مجری برنامه درباره برجام پاسخ داد.

صالحی: حذف همه تحریم‌ها که در برجام تصریح شده، هنوز عملی نشده است 06 مهر 1395
در آغاز شصتمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

صالحی: حذف همه تحریم‌ها که در برجام تصریح شده، هنوز عملی نشده است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: «دوام» توافقنامه برجام به «اجرای کامل و متقابل» آن توسط طرف دیگر، بستگی دارد.