سازمان اوقاف و امور خیریه بایگانی – فراتحلیل نیوز
برخی سفارتخانه‌ها در جریان فتنه اقامت سیاسی می‌دادند 09 دی 1395
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

برخی سفارتخانه‌ها در جریان فتنه اقامت سیاسی می‌دادند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برخی از سفارتخانه‌ها در سال ۸۸ به عده‌ای از افراد جریان فتنه اقامت سیاسی در کشورهای بیگانه دادند.