سازمان بهزیستی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خیر بی‌حساب که نتیجه آن ظلم به کودکان کار است/ ترجیح درآمدزایی به جای زندگی سالم توسط فرزندان کار 08 آبان 1395
مرضیه فرشاد مطرح شد

خیر بی‌حساب که نتیجه آن ظلم به کودکان کار است/ ترجیح درآمدزایی به جای زندگی سالم توسط فرزندان کار

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: بعضی از مردم فکر می‌کنند با خرید از بچه‌های کار و پرداختن هزینه بیشتر به آن‌ها در حق آن‌ها لطف می‌کنند در صورتی که سودش را پدر و مادر آن بچه می‌برند و ضررش به آن‌ها می‌رسد.