سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
‌نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۳ شهرستان استان اصفهان مستقر شده است 11 شهریور 1395
مدیرکل ارشاد اصفهان:

‌نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۳ شهرستان استان اصفهان مستقر شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: از ۲۴ شهرستان استان اصفهان در ۲۳ شهرستان نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و جلسه هماهنگی مدیران این ادارات، در هر فصل در یکی از شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.