سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر‌می‌دارد؟ 18 مهر 1395
تیغ دولبه حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر‌می‌دارد؟

قوه قضائیه در همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان ابعاد مختلف این مجازات از جمله طرح‌های جایگزین اعدام را بررسی می‌کند.