سازمان همکاری اسلامی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سازمان همکاری اسلامی تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد 06 بهمن 1395

سازمان همکاری اسلامی تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را محکوم کرد

شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشستی در مالزی، تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت خود به قدس اشغالی را محکوم کرد.