سازمان پزشکی قانونی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پرونده‌های قصور پزشکی اصفهان ۷ درصد افزایش یافته است 08 بهمن 1395
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

پرونده‌های قصور پزشکی اصفهان ۷ درصد افزایش یافته است

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۹۹۳ مورد پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان طرح شده که نسبت به سال گذشته دارای ۷ درصد رشد و افزایش بوده است.