ساعت رسمی کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
از ساعت ۲۴ فردا ساعت‌ها را یک ساعت به جلو بکشید 30 اسفند 1395
در ساعت ۲۴ روز نخست فروردین

از ساعت ۲۴ فردا ساعت‌ها را یک ساعت به جلو بکشید

طبق مصوبه سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.