سالک ورزنه بایگانی – فراتحلیل نیوز
شناسایی ۷۰۰فرد مبتلا به سالک در ورزنه/طاق‌زارها مقصر اصلی هستند 19 آذر 1397
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شناسایی ۷۰۰فرد مبتلا به سالک در ورزنه/طاق‌زارها مقصر اصلی هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:امسال ۷۰۰ بیمار مبتلا به سالک در منطقه ورزنه شناسایی شدند که از نظر تعداد قابل قیاس با سال های گذشته نیست.