سبا راد بایگانی – فراتحلیل نیوز
حرکت زشت دو مجری خانم صداوسیما +عکس و جزئیات 22 دی 1398

حرکت زشت دو مجری خانم صداوسیما +عکس و جزئیات

ناراحت کننده آن است که این مجریان خانم که رفتن آنها هیچگونه خلایی ایجاد نخواهد کرد چرا حاضر نشده اند تا از افراد پیشین خود عبرت بگیرند و از تجربه تلخ «اشتباه کردم» قدیمی‌های مستعفی و فراری درس بگیرند.