سبک زندگی امام حسین بایگانی – فراتحلیل نیوز
سیره اخلاقی امام حسین (ع) در خانواده چگونه بود؟ 20 فروردین 1398

سیره اخلاقی امام حسین (ع) در خانواده چگونه بود؟

روز میلاد آن امام عزیز به روز پاسدار نام گذاری شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله سلم، تبسّم بر لب، لحظه موعود را به شوق ایستاده و امیرمومنان علی علیه السلام، لحظه شمار در آغوش فشردن توست! مدینه دوباره محور توجّه است. هر لحظه که می گذرد، التهاب بیشتر می شود و انتظار، شیرین تر! و ناگهان… .