ستاد انتخابات کل کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
انتخابات ۹۶ الکترونیکی برگزار می‌شود؟ 23 بهمن 1395
رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح کرد

انتخابات ۹۶ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

رئیس ستاد انتخابات کشور شرایط تغییر استانداران و برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶ را تشریح کرد.