ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نامتعارف بودن حقوق برخی مدیران دولت را قبول داریم/هیچکس نمی‌تواند توضیح دهد نقش فریدون در پرونده بانک ملت چه بوده است 12 مهر 1395
پالیزدار مطرح کرد:‌

نامتعارف بودن حقوق برخی مدیران دولت را قبول داریم/هیچکس نمی‌تواند توضیح دهد نقش فریدون در پرونده بانک ملت چه بوده است

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اینکه حقوق‌ برخی مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نامتعارف بوده است را ما هم قبول داریم و البته تنها در دستگاه‌های اجرایی و دولت خلاصه نمی‌شود.