ستار بهشتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ائمه‌جمعه در بیان تذکرات خیرخواهانه نیازی به اجازه از مقامهای دولتی ندارند 25 شهریور 1395
واکنش مدیر روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه به اظهارات نوبخت

ائمه‌جمعه در بیان تذکرات خیرخواهانه نیازی به اجازه از مقامهای دولتی ندارند

مدیر روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در واکنش به اظهارات نوبخت که گفته بود «جای مباحث FATF شورای عالی امنیت ملی است نه تریبون‌ نماز جمعه»، گفت: ما معتقدیم که ائمه محترم جمعه در بیان تذکر خیرخواهانه نباید از هیچ مقام دولتی اجازه بگیرند.