سجاد استکی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سجاد استکی لژیونر اصفهانی دیناموبخارست پدیده سال ۲۰۱۶ هندبال اروپا شد 18 دی 1395
با اختلاف زیاد بین رقبا

سجاد استکی لژیونر اصفهانی دیناموبخارست پدیده سال ۲۰۱۶ هندبال اروپا شد

سجاد استکی لژیونر اصفهانی تیم دیناموبخارست رومانی توانست در رقابت با ۶ نامزد دیگر با بیشترین رأی به عنوان پدیده سال ۲۰۱۶ اروپا انتخاب شود.