سخنگوی امنیتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا علی ربیعی سخنگوی«تسلیم‌طلبان» داخلی شده است؟ 04 دی 1398

چرا علی ربیعی سخنگوی«تسلیم‌طلبان» داخلی شده است؟

امثال ربیعی و صالحی امیری، این هنر را خوب یاد گرفته‌اند که چگونه از اظهارات تند و ساختارشکن علنی بپرهیزند، اما در پیشبرد چراغ خاموش رادیکال‌ترین برنامه‌ها، فعالانه مشارکت کنند.