سردار ازمون بایگانی – فراتحلیل نیوز
دهن‌کجی دوباره سردار آزمون به تیم‌ملی ایران! 18 شهریور 1397
سینما رفتن به تیم ملی ترجیح داده شد؛

دهن‌کجی دوباره سردار آزمون به تیم‌ملی ایران!

سردار آزمون سرانجام از تیم ملی ایران خط خورد تا به احتمال فراوان این بازیکن در مقدماتی جام ملت های امارات حضور نداشته باشد.