سردار ازمون بایگانی – فراتحلیل نیوز
دهن‌کجی دوباره سردار آزمون به تیم‌ملی ایران! ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
سینما رفتن به تیم ملی ترجیح داده شد؛

دهن‌کجی دوباره سردار آزمون به تیم‌ملی ایران!

سردار آزمون سرانجام از تیم ملی ایران خط خورد تا به احتمال فراوان این بازیکن در مقدماتی جام ملت های امارات حضور نداشته باشد.