سردار صفوی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آمریکا در جهان چندقطبی کنونی دیگر قدرت جهانی نیست/حوادث اخیر کشور به دلیل عدم قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت بحران مسؤولان بود 02 دی 1395
سرلشکر رحیم صفوی در اصفهان:

آمریکا در جهان چندقطبی کنونی دیگر قدرت جهانی نیست/حوادث اخیر کشور به دلیل عدم قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت بحران مسؤولان بود

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: مرزهای حاکمیتی نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و به فضای مجازی انتقال یافته است.