سرقت مسلحانه بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرقت مسلحانه از بانک مسکن خیابان حکیم شفایی/ اقدامات گسترده برای جلوگیری از متواری شدن سارق + تصویر ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
این خبر بروز رسانی می‌شود

سرقت مسلحانه از بانک مسکن خیابان حکیم شفایی/ اقدامات گسترده برای جلوگیری از متواری شدن سارق + تصویر

پیش از ظهر امروز بانک مسکن خیابان حکیم شفایی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت که برای بررسی بیشتر جهانگیر کریمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در محل حادثه حاضر شده است.