سرمایه گذاری بایگانی – فراتحلیل نیوز
۱۰ مشکل اصلی تولید در ایران چیست؟ 02 اردیبهشت 1398

۱۰ مشکل اصلی تولید در ایران چیست؟

بررسی های تحقیقی و میدانی نشان می دهد، تولید در ایران با ۱۰ مشکل اساسی روبروست.