سفارت انگلیس بایگانی – فراتحلیل نیوز
این‌همه جاسوس دنبال چه هستند؟! 17 شهریور 1395
حسین شریعتمداری:

این‌همه جاسوس دنبال چه هستند؟!

آمریکا و متحدانش برای کشورمان چه خوابی دیده‌اند؟ و یا کدام جریان داخلی را در خواب دیده‌اند؟! آیا دولت انگلیس «سیاست‌های خصمانه» خود علیه ایران را تغییر داده که وزارت خارجه کشورمان سطح روابط را از کاردار به سفیر رسانده است؟!