سفرات بایگانی – فراتحلیل نیوز
ناگفته‌هایی از مرد اول امنیتی سفارت ایران در لبنان ۰۲ آذر ۱۳۹۹

ناگفته‌هایی از مرد اول امنیتی سفارت ایران در لبنان

حاج رضا که اعضای حزب الله رشادت های وی هنگام آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را هیچ گاه از یاد نخواهند برد؛ حدود ۲۰ سال در بخش های مختلف حفاظتی و امنیتی سفارت مشغول به کار بود.