سفرات بایگانی – فراتحلیل نیوز
ناگفته‌هایی از مرد اول امنیتی سفارت ایران در لبنان 02 آذر 1399

ناگفته‌هایی از مرد اول امنیتی سفارت ایران در لبنان

حاج رضا که اعضای حزب الله رشادت های وی هنگام آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ را هیچ گاه از یاد نخواهند برد؛ حدود ۲۰ سال در بخش های مختلف حفاظتی و امنیتی سفارت مشغول به کار بود.