سفر استانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
یادش بخیر سفرهای استانی!/ استقبال از دولت یا خدمت به مردم؛ هدف کدام بود؟ 24 آبان 1397
بی همتی دولت در ادامه یک برنامه پربرکت

یادش بخیر سفرهای استانی!/ استقبال از دولت یا خدمت به مردم؛ هدف کدام بود؟

سفرهای استانی «حسن روحانی» در دولت دوازدهم انگشت شمار شده است؛ باید پرسید هدف دولت از سفرهای استانی چه بوده که این سفرها کمرنگ شده است.