سفر با ماشین به ترکیه بایگانی – فراتحلیل نیوز
مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه 28 آبان 1397

مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه

افزایش چندین برابری نرخ بنزین در شرایط کنونی تصمیم نادرستی است، چرا که دیگر مولفه‌های اقتصادی کشور همچون میزان دستمزدها و تورم موجود در جامعه، فضایی برای افزایش قابل توجه قیمت بنزین باقی نگذاشته است؛ اما چه باید کرد؟