سفر غیر قانونی بایگانی – فراتحلیل نیوز
سفر غیرقانونی عضو شورای شهر صدای تشکل‌های دانشجویی را هم درآورد+تصویر 09 دی 1397
اعتراضات ادامه دارد

سفر غیرقانونی عضو شورای شهر صدای تشکل‌های دانشجویی را هم درآورد+تصویر

سفر بدون مجوز عضو شورای شهر اصفهان با واکنش تکشل‌های دانشجویی استان روبرو شد.