سفیر روسیه بایگانی – فراتحلیل نیوز
افتضاح امنیتی؛ ترکیه دیگر حتی برای دیپلمات‌ها امن نیست 30 آذر 1395
گزارش تحلیلی/

افتضاح امنیتی؛ ترکیه دیگر حتی برای دیپلمات‌ها امن نیست

گویا ترکیه کم‌کم ‌در حال تبدیل شدن به افغانستان دوران طالبان است و آنکارا کم از مزار شریف ندارد؛ سفیر روسیه به نمایشگاه رفته بود تا هنر مدرن را در ترکیه ببیند، با تیراندازی از پشت سر به او در عمل هنر مدرن ترکیه اردوغان را نشان دادند.