سلام بمبئی بایگانی – فراتحلیل نیوز
گلزار بهتر از برد پیت و تام کروز! 13 آذر 1395
گلشن گروور در برنامه هفت مطرح کرد

گلزار بهتر از برد پیت و تام کروز!

برنامه هفت میزبان «گلشن گروور» بدمن سینمای بالیوود و بازیگر فیلم سینمایی «سلام بمبئی» بود. این بازیگر هندی با بیان تشابهات زیاد فرهنگی بین دو کشور ایران و هند محمد رضا گلزار را از برد پیت و تام کروز بازیگر بهتری دانست.